www.ukrfa.org.ua
  Инвестиции •Аналитика •Новости •Образование •Ассоциация •Контакты    

Рубан Артем Володимирович

Дата народження:  1985 р.

Рубан Артем Володимирович, народився в місті Дніпропетровськ у 1985 р. Закінчив загальноосвітню середню школу № 78 в 2002 р. з відзнакою (золота медаль). У цьому ж році поступив на перший курс Національної металургійної академії України, на кафедру електрометалургії, спеціальність "Металургія чорних метелів" (спеціалізація "Електрометалургія сталі і феросплавів").
З першого курсу я поставив собі мету вчитися старанно, та сумлінно засвоювати вдосконалювати свої професійні навики. Матеріальне положення більшості сучасних студентів-не просте. Моєї підвищенної стипендії не вистачало, тому доводилось у вільний час підробляти. У березні 2004 р. УкрФа призначила мені стипендію, яка дуже мені допомогла, тому що я став більше приділяти уваги навчанню. Було приємно, коли Українська асоціація феросплавників організувала екскурсії на Побужський феронікелевий комбінат і на Стахановський завод феросплавів. Інформація, яку я отримав під час екскурсій на цих заводах допомогла мені при подальшому навчанні.
Побувавши на феросплавних заводах України я остаточно визначився з темою своєї дипломної роботи "Теоретичні узагальнення і фізико-хімічні дослідження марганцевих шламів збагачення та розробка технології виплавки феросилікомарганцю", котру я виконую під науковим керівництвом В.Ф. Лисенка. Після закінчення академії планую працювати за фахом на одному з феросплавних заводів.
Теми курсових проектів:
1. "Расчет шихты материального баланса и технологии электроплавки стали 75хМФ
2. "Расчет баланса метелла по электросталеплавильному комплексу и основные объемно-планировочные отделения ЭСПЦ производительностью 550 тыс. в год"
Тема дипломної работи:
1. "Теоретичні узагальнення і фізико-хімічні дослідження марганцевих шламів збагачення технології виплавки феросилікомарганцю."

Павлов Сергій Миколайович

Дата народження:  1985 р.

Павлов Сергій Миколайович закінчив Кам'янську загальноосвітню школу в 2002 р. У цьому ж році поступив на перший курс Національної металургійної академії україни, на кафедру електрометалургії, спеціальність"Металургія чорних металів" (спеціалізація "Електрометалургія сталіі феросплавів")
З першого курсу мене захопило навчання-кожен день цікаво дізнаватись про щось нове, вдосконалювати знання. До навчання відносився серйозно і тому завжди вчився відмінно і отримував підвищенну стипендію. У зв'язку з важким матеріальним становищем в сім'ї вчитися було нелегко, державної стипендії не вистачало і доводилося підробляти у вільний час. У березні 2004 р. УкрФА призначила мені стипендію, яка дуже мені допомогла.
Під час навчання весь час бажалося з метою закріплення теоретичних знань на метелургійних заводах побачити виробництво металургійних заводів. У цьому також допомогла Українська асоціація феросплавів, яка організувала екскурсії на Побужський феронікелевий комбінат та на Стахановський завод феросплавів. Інформація, яку я отримав під час екскурсії на цих заводах допомогла при дальшому навчанні.
Побувавши на феросплавних заводах України я остаточно визначився з темою своєї науково-дослідної роботи "Теоретичне обгрунтування і технологічні особливості виплавки середньовуглевого феромарганцю з використанням високо окислених імпортних руд", котру я виконав під науковим керівництвом В.А. Гладких. Цей напрямок я розвиваю у своїй магістерській дипломній роботі. Після закінчення академії планую працювати за фахом на одному з феросплавних заводів.
Теми курсових проектів:
1. "Расчет шихты материального баланса и технологии электроплавки стали 20х3 МВ
2. "Расчет баланса метелла по электросталеплавильному комплексу и основные объемно-планировочные отделения ЭСПЦ производительностью 600 тыс. в год"
Тема дипломної работи:
1. "Фізико-хімічне обгрунтування та технологічні розробки процесу виплавки середньовуглецевого феромарганцю"
Теоретичні основи виробництва феросплавів:
1. "Расчет шихты, материального и теплового балансов выплавки ферросицилия марки ФС45"

Рубан Сергій Вікторович

Дата народження:  1983 р.

Рубан Сергій Вікторович у 2002 р. закінчив Дніпропетровський індустріальний технікум по спеціальності "Монтаж, ремонт і обслуговування автоматизованих систем управління металургійними процесами."
У зв'язку з тим, що у Дніпропетровську дуже сильно розвинута металургійна галузь, вирішив зв'язати свою долю з металургією, результатом чого став вступ до Національної металургійної академії України, на кафедру електрометалургії, за спеціальністю "металургія чорних металів", спеціалізація - "електрометалургія сталі та феросплавів".
На протязі довгих років з кафедрою електрометалургії товаришує і допомогає її Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА). За відмінне навчання ця асоціація виробників феросплавів присвоїла мені щомісячну стипендію.
Завдяки УкрФа у 2006 році була організована поїздка на сучасні феросплавні підприємства, для ознайомлення студентів з практичними аспектами феросплавного виробництва України. Перша поїздка була на "Побужський феронікелевий завод", друга на "Стахановський завод феросплавів". Ці екскурсії, які організувала для нас УкрФа розширили наші знання в галузі феросплавного виробництва, дали можливість більш поглиблено зайнятися науковою діяльністю.
На даний час я студент п'ятого курсу НМетАУ преддипломну практику проходив на "Молдавському металургійному заводі".
Теми курсових проектів:
1. "Расчет шихты материального баланса и технологии электроплавки стали 9х2 на свежей шихте"
2. "Расчет баланса метелла по электросталеплавильному комплексу и основные объемно-планировочные решения отделения ЭСПЦ производительностью 550 тыс. в год"
Тема дипломної работи:
1. "Проект дільниці позапічної обробки кордової сталі на установці"електро-піч-ковш" з обсягом виробництва 500 тис. т на рік в умовах Молдавського металургійного заводу"
Теоретичні основи виробництва феросплавів:
1. "Расчет материального и теплового балансов шихты для выплавки силикомарганца MnC17"

  Copyright © 2005 - 2007 UkrFA