www.ukrfa.org.ua    
  Инвестиции •Аналитика •Новости •Образование •Ассоциация •Контакты   

Молодіжна науково-технічна конференція

Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) і Національна металургійна академія України (НМетАУ) з метою активізації участі молодих вчених, заводських фахівців, аспірантів і студентів у проведенні досліджень в області теорії і практики феросплавного виробництва, проводять Молодіжну науково-технічну конференцію «Наукова та студентська молодь у вирішенні інноваційних завдань розвитку феросплавного виробництва».
Ініціатива УкрФА і НМетАУ підтримана Національною академією наук України в особі Президента НАНУ академіка Б.Є. Патона, Міністерством освіти і науки України, провідними вищими навчальними закладами, де готують фахівців феросплавного профілю, та керівниками феросплавних підприємств. Ця пропозиція знайшла повну підтримку постійно діючого Міжнародного феросплавного комітету, який є організатором Міжнародних феросплавних конгресів ІНФАКОН.
Молодіжна конференція відбудеться 27 березня 2014 року в м. Дніпропетровську на базі Національної металургійної академії України. До участі в ній запрошуються молоді вчені, дослідники, аспіранти та студенти, які проходять навчання на електрометалургійних спеціальностях у ВНЗ України та за кордоном (електрометалургія сталі, феросплавів, електротермія, металургія кольорових металів та ін.) Передбачається, що молодіжна конференція може стати заходом міжнародного рівня – «Молодіжним ІНФАКОНом».
У ході конференції передбачається проведення конкурсу на кращі молодіжні роботи в області теорії і практики феросплавного виробництва, переможці якого зможуть взяти участь у традиційних щорічних тематичних конференціях УкрФА та Міжнародному феросплавному конгресі ІНФАКОН -14.

Тематика конференції:
  • Теорія и практика феросплавного виробництва.
  • Удосконалення обладнання для феросплавного виробництва.
  • Екологія и охорона навколишнього середовища, переробка й утилізація відходів виробництва.
  • Енергозбереження та підвищення енергоефективності феросплавного виробництва.
  • Сировинні матеріали феросплавного виробництва.
  • Якість феросплавів, перспективи виробництва нових видів феросплавів.
  • Економіка і менеджмент феросплавного виробництва, ринки феросплавів і їх розвиток.

Темы курсовых проектов:

1. "Расчет шихты материального баланса и технологии электроплавки стали 75хМФ
2. "Расчет баланса метелла по электросталеплавильному комплексу и основные объемно-планировочные отделения ЭСПЦ производительностью 550 тыс. в год"
3. "Расчет шихты материального баланса и технологии электроплавки стали 20х3 МВ
4. "Расчет баланса метелла по электросталеплавильному комплексу и основные объемно-планировочные отделения ЭСПЦ производительностью 600 тыс. в год"
5. "Расчет шихты материального баланса и технологии электроплавки стали 9х2 на свежей шихте"
6. "Расчет баланса метелла по электросталеплавильному комплексу и основные объемно-планировочные решения отделения ЭСПЦ производительностью 550 тыс. в год"

Темы дипломных работ:

1. "Теоретичні узагальнення і фізико-хімічні дослідження марганцевих шламів збагачення технології виплавки феросилікомарганцю."
2. "Фізико-хімічне обгрунтування та технологічні розробки процесу виплавки середньовуглецевого феромарганцю"
3. "Проект дільниці позапічної обробки кордової сталі на установці"електро-піч-ковш" з обсягом виробництва 500 тис. т на рік в умовах Молдавського металургійного заводу"

Теоретические основы производства ферросплавов:

1. "Расчет шихты, материального и теплового балансов выплавки ферросицилия марки ФС45"
2. "Расчет материального и теплового балансов шихты для выплавки силикомарганца MnC17"

  Copyright © 2005 - 2014 UkrFA